Strona główna
  Życie

  Kanonizacja
  Pisma
  Relacje
  Artykuły
  Książki
  Strony WWW
  O nas
  Kontakt
     

  

Książki   [str. 1]   [str. 2]   [str. 3]

M. Urszula Ledóchowska. LISTY 1907 - 1914. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 2007
W sierpniu 1907 roku matka Urszula Ledóchowska przybywa w stroju świeckim do Petersburga, by założyć filię klasztoru krakowskiego. "Nieustanna inwigilacja, przesłuchania, różne formy prześladowań, groźba wyrzucenia z Rosji, niezrozumienie ze strony katolików, nawet hierarchii, przy równoczesnym nadludzkim wysiłku i przepracowaniu..." - tak opisuje we wstępie do książki ten okres matka Jolanta Olech, przełożona generalna urszulanek.
FRAGMENT
M. Urszula Ledóchowska. LISTY 1914 - 1922. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 2004
W 1914 roku matka Urszula Ledóchowska otrzymuje nakaz władz carskich opuszczenia granic imperium. W sierpniu przyjeżdża do Sztokholmu rozpoczynając swoją epopeję po krajach skandynawskich. W 1920 z grupą polskich dzieci z sierocińca w Aalborgu w Danii, powraca na stałe do Polski. W ciągu tych lat napisała mnóstwo listów do swoich sióstr, przebywających jeszcze w Petersburgu oraz w Szwecji i Danii.
FRAGMENT
M. Franciszka Popiel. LISTY DO SIÓSTR 1955 - 1963. WYBÓR. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 2004
Matka Franciszka Popiel została przełożoną generalną Zgromadzenia w grudniu 1955 roku. Wcześniej przeszła urszulański "chrzest bojowy", pracując w Mołodowie na Polesu, wśród biednej ludności różnych wyznań, w warunkach misyjnych. Mądra, odważna i dojrzała, do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci Zgromadzenia. Jej pracowite życie, przerwała nagle śmierć w wypadku samochodowym w 1963 r.
FRAGMENT
WSPOMNIENIA Z PETERSBURGA I MERENTÄHTI 1907 - 1914. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 2007
W 2007 roku minęło 100 lat od chwili, kiedy matka Urszula Ledóchowska postanowiła opuścić bezpieczną przystań krakowskiego klasztoru i udać się "ku nowym przestrzeniom pracy apostolskiej" w Rosji. Tomik zawiera wspomnienia osób związanych z internatem w parafii św. Katarzyny w Petersburgu oraz - założonym po wysiedleniu z Rosji - z domem Stella Maris (Gwiazda Morza) w Merentähti w fińskiej Karelii.
FRAGMENT
URSZULANKI SZARE NA WILEŃSZCZYŹNIE 1927 - 1946. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 2000
Na tomik składają się wspomnienia sióstr urszulanek pracujących przed wojną i w czasie jej trwania w domach Zgromadzenia na Wileńszczyźnie - w Czarnym Borze, Wilnie oraz Lubczu. Siostry dzieliły losy mieszkańców Kresów, szczególnie doświadczonych w okresie wojny. Najpierw, po agresji 17 września 1939 roku, nastąpiła okupacja sowiecka, a po niej - po ataku Niemiec na ZSRR rozpoczętym 22 czerwca 1941 roku - okupacja niemiecka.
FRAGMENT
SZARY DOM W WARSZAWIE. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 1998
Historia niezwykłego domu sióstr urszulanek, który - choć wybudowany na krótko przed wybuchem wojny - stał się niemal symbolem bohaterskiej Stolicy. Główną część tomiku zajmuje historia tego domu spisana ręką wieloletniej przełożonej generalnej Zgromadzenia matki Andrzei Górskiej. Dopełniają ją wspomnienia wybitnych urszulanek związanych z warszawskim domem, w tym także uczestniczek Powstania Warszawskiego.
FRAGMENT
s. Monika Alexandrowicz. Z LUBCZA NA ANTYPODY. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 1998
Niezwykła historia siostry Moniki Alexandrowicz, przełożonej domu w Lubczu na Wileńszczyźnie, którą losy wojenne rzuciły najpierw na Ural, następnie do Jangi-Jul w Uzbekistanie, gdzie znajdował się sztab armii gen. Władysława Andersa, później zaś do Teheranu i Isfahanu w Persji (Iran). Epopeja zakończyla się w Nowej Zelandii gdzie udała się z grupą 730 ewakuowanych dzieci. Na antypodach pracowała do 1958 roku, kiedy to wróciła do Polski.
FRAGMENT
S. Zofia Kuczyńska. PRZEZ WOJENNĄ ZAMIEĆ. Seria wydawnicza: "Ocalić od zapomnienia". Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK - Warszawa 1998
Wspomnienia siostry Zofii Kuczyńskiej, która w 1940 podczas próby przekroczenia zielonej granicy w celu odwiedzenia chorego ojca w Wilnie, pozostającym pod okupacją sowiecką, wpada w ręce NKWD i zostaje osadzona w więzieniu. Skazana na 5 lat łagrów trafia do miejscowości Jawas w Mordwińskiej ASRR. Po tzw. amnestii dla obywateli polskich, znalazła sięw Buzułuku, jednym z miejsc formowania armii gen. Władysława Andersa.
FRAGMENT
S. Urszula Michalak. NIEWIASTA SMUKŁEJ PROSTOTY. Święta Urszula Ledóchowska w myśli poetyckiej Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie - Łódź 2007
Zbiór wierszy znanej urszulanki poetki. Autorka podąża śladami ziemskiej drogi założycielki Zgromadzenia św. Urszuli Ledóchowskiej i zatrzymując się na chwilę, maluje poetyckie obrazki - impresje, zaskakujące intensywością barw i bogactwem metafor. Siostra ma w swoim dorobku poetyckim m.in. dziewięć książek oraz nagrody i wyróżnienia kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów.
FRAGMENT
Tadeusz Rogowski. AMAZONKI BOGA. Wydawnictwo Sieradzkie Centrum Kultury, Sieradz 2010
Owe amazonki, to niepozorne zakonnice w szarych habitach, nazywane urszulankami szarymi - zgromadzenie założone przez św. Urszulę Ledóchowską u progu polskiej niepodległości w 1920 roku. Pierwsza część książki jest poświęcona właśnie tej niezwykłej postaci (sam autor uczestniczył w jej kanonizacji w Rzymie w 2003 roku). Część druga to oddziaływanie urszulanek na otoczenie na przykładzie podominikańskiego klasztoru w Sieradzu, który po pierwszej wojnie światowej objęła matka Urszula Ledóchowska.


Książki   [str. 1]   [str. 2]   [str. 3]

Koszalin 2007 | www.urszula.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek