Strona główna
  Życie

  Kanonizacja
  Pisma
  Relacje
  Artykuły
  Książki
  Strony WWW
  O nas
  Kontakt
     

  

Książki   [str. 1]   [str. 2]   [str. 3]

Teresa Bojarska. W IMIĘ TRZECH KRZYŻY. OPOWIEŚĆ O JULII URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ I JEJ ZGROMADZENIU. Instytut Wydawniczy PAX 1981
Powieść, biografia matki Urszuli Ledóchowskiej, napisana przez uczestniczkę Powstania Warszawskiego, łączniczkę pułku "Baszta", w którym kapelanem był legendarny ks. Jan Zieja, bliski współpracownik matki Urszuli na Polesiu. Autorka, zafascynowana postacią matki Urszuli (książka ukazała się jeszcze przed beatyfikacją), stworzyła jeden z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych portretów wielkiej Polki.
FRAGMENT
Bp Marek Jędraszewski. OBRAZKI Z PNIEW - I NIE TYLKO. Pallottinum 2003
Autorem jest biskup pomocniczy poznański i profesor teologii na Uniwerystecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Marek Jędraszewski. Zafascynowany postacią św. Urszuli Ledóchowskiej, kreśli impresje, które składają się w kilkanaście rodziałów miniatur literackich. Celem tych "obrazków" jest odnalezienie "niełatwą do uchwycenia prawdę o prawdziwie świętym Człowieku, który przez dwadzieścia prawie lat zamieszkiwał Pniewy".
FRAGMENT
S. Józefa Ledóchowska. ŻYCIE DLA INNYCH. BŁOGOSŁAWIONA URSZULA LEDÓCHOWSKA 1865-1939. Pallottinum 1984
Zasadniczo jest to praca, która była drukowana w czwartym tomie cyklu "Polscy święci". S. Józefa Ledóchowska była córką brata matki Urszuli, generała Ignacego Ledóchowskiego, aresztowanego przez hitlerowców za działalność w AK i zmarłego w obozie w Dora w 1945 roku. Po wstąpieniu do urszulanek szarych, stała się wybitną biografką Urszuli Ledóchowskiej i piewczynią wielkiego dzieła polskiej Świętej.
FRAGMENT
S. Urszula Puczyłowska. SZKOŁA PNIEWSKA. DZIEŁO BŁ. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ. Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne "Ottonianum" - Szczecin 1991
"Monografia o szkole pniewskiej - pisze s. Urszula Puczyłowska w przedmowie do książki - ma być nie tylko opisem jej dziejów. Ma pokazać wkład pracy matki Urszuli w wychowanie młodzieży - przygotowanej do życia i działania, umiejącej zdobyte wiadomości i postawy moralne przekazywać społeczeństwu poprzez zdrowe, fizycznie i duchowo, rodziny. Matka Urszula wychowywała ludzi oddanych całkowicie Kościołowi i Ojczyźnie."
FRAGMENT
S. Urszula Górska. SPOTKANIA Z BŁOGOSŁAWIONĄ MATKĄ URSZULĄ LEDÓCHOWSKĄ Księgarnia Św. Wojciecha - Poznań 1984
Popularne, napisane w przystępnej formie, opracowanie o Urszuli Ledóchowskiej. Jak pisze sama autorka "jest skromną próbą przybliżenia naszemu społeczeństwu postaci nowej Błogosławionej, próbą ukazania, jak w niezwykłych warunkach jej codziennego życia i w trudnych czasach, tak podobnych pod wieloma względami do naszych, umiała odczytywać Boży plan Odkupienia i bez reszty angażować się w jego realizację".
FRAGMENT
Teresa Borkowska. ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA. Wydawnictwo "M" - Kraków 2003
Książka z popularnej serii "Rekolekcje z...", umożliwiająca spędzenie 15 dni w towarzystwie mistrza duchowego - w tym przypadku św. Urszuli Ledóchowskiej - i odnalezienie sensu życia w spotkaniu z Chrystusem. Każdy z 15 rozdziałów koncentruje się na jednym z charyzmatów Świętej, zawiera krótkie wprowadzenie historyczne oraz odnośniki bibliograficzne umożliwiające pogłębienie lektury. Książka jest znakomitym źródłem pobożności dla zaangażowanego chrześcijanina.
FRAGMENT
Katarzyna Olbrycht. ZARYS SYSTEMU WYCHOWANIA URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ. Nakładem Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK - Pniewy 2002
"To opracowanie jest próbą przyjrzenia się raz jeszcze znanym tekstom i dokumentom, próbą wydobycia z nich wiadomości, które złożyłyby się w obraz pedagogiki bł. Urszuli" - pisze autorka opracowania, profesor Katarzyna Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka nie ukrywa, że Urszula Ledóchowska jest dla niej jednym z mistrzów pracy wychowawczej.
FRAGMENT
Praca zbiorowa pod redakcją: ks. Marka Chmielewskiego, Zofii J. Zdybickiej USJK i Marty Ziółkowskiej USJK. POLKA W EUROPIE - ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA. Materiały z sesji naukowej (KUL, 21-22 V 2004). Lublin 2005
Tomik zawiera materiały z sympozjum pod tytułową nazwą, które w 2004 roku zorganizował Instytut Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Główne tematy sympozjum to duchowość, pedagogika oraz patriotyzm. Wśród prelegentów są m.in abp Józef Życiński, matka Jolanta Olech, s. Zofia J. Zdybicka (profesor KUL), prof. Katarzyna Olbrycht.
FRAGMENT
Zofia Raułuszkiewicz (redakcja), Hanna i Benedykt Tofilowie (opracowanie graficzne). NIEWIASTA KTÓREJ UCZYNKI CHWALIĆ BĘDĄ POKOLENIA
Album zawierający kilkaset zdjęć z życia św. Urszuli Ledóchowskiej. Znakomite opracowanie, wykonane według kryterium chronologicznego i geograficznego, pozwala śledzić na starych zdjęciach rozwój Zgromadzenia oraz jego liczne dzieła w Polsce i na świecie. Unikatowe zdjęcia, m. in. z pracy urszulanek w robotniczej Łodzi oraz na Polesiu.
Hanna i Benedykt Tofilowie (opracowanie graficzne). MATKA URSZULA LEDÓCHOWSKA - CZYLI LEKCJA OPTYMIZMU Nakładem Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK via del Casaletto - Rzym 1983
Album ukazujący liczne dzieła i codzienną pracę sióstr urszulanek szarych, które - zgodnie z zaleceniem św. Urszuli Ledóchowskiej - wypełniają swoją misję z uśmiechem i udzielającym się wszystkim optymizmem.


Książki   [str. 1]   [str. 2]   [str. 3]

Koszalin 2007 | www.urszula.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek