Strona główna
  Życie

  Kanonizacja
  Pisma
  Relacje
  Artykuły
  Książki
  Strony WWW
  O nas
  Kontakt
     

  

M. Urszula (Julia) Ledóchowska (1865-1939)


I. W DOMU RODZINNYM
1865 17 IV - Urodziny w Loosdorf (Dolna Austria).
18 IV - Chrzest Julii Marii.
1874 Przeniesienie się rodziny Ledóchowskich do St. Pölten.
1874-80 Julia uczęszcza na pensję "Pań Angielskich" w St. Pölten.
1876 17 IV - Pierwsza Komunia święta z rąk biskupa Józefa Bindera.
1880 22 VII - Bierzmowanie Julii i Włodzimierza w kaplicy biskupiej przez bpa J. Bindera.
1883 Przeniesienie się rodziny do Lipnicy Murowanej pod Bochnią.
1885 21 II - Śmierć ojca - Antoniego Ledóchowskiego.
II. W KLASZTORZE KRAKOWSKIM
1886 18 VIII - Wstąpienie Julii do klasztoru ss. urszulanek w Krakowie.
1887 17 IV - Obłóczyny. Julia otrzymuje imię zakonne: Maria Urszula.
1889 28 IV - Profesja wieczysta s. Marii Urszuli od Jezusa.
1889-96 Praca nauczycielska i wychowawcza w szkole i pensjonacie ss. urszulanek.
1886/7 Studia języka francuskiego w Beaugency i Orleanie. Uzyskanie dyplomu niższego i wyższego nauczycielki tego języka.
1897-1904 Praca nauczycielska i wychowawcza w szkole i pensjonacie w Krakowie.
1899 S. Urszula ozdabia malowidłami ściennymi wnętrze kaplicy klasztornej i wykańcza obraz Świętej Rodziny do głównego ołtarza.
1904 2 VII - Wybór s. Urszuli na przełożoną klasztoru krakowskiego.
1906 Otwarcie przy klasztorze internatu akademickiego. Założenie pierwszej Sodalicji Akademickiej studentek UJ.
1907 W styczniu podróż do Rzymu w sprawie dokonania zmian w Konstytucjach zakonu.
W lutym audiencja u Piusa X.
6 III - Powrót z Rzymu do Krakowa.
List od ks. Budkiewicza z Petersburga z propozycją objęcia internatu przy gimnazjum Św. Katarzyny.
11 IV - Podróż z A. Zaborską do Petersburga dla zbadania sprawy.
2 VII - Zakończenie 3-letniej kadencji M.U.L. na stanowisku przełożonej klasztoru krakowskiego.
III. W ROSJI
1907 31 VII - Wyjazd z Krakowa do Petersburga (w stroju świeckim). Objęcie internatu przy gimnazjum Św. Katarzyny. Założenie filii klasztoru krakowskiego w Petersburgu.
1908 21 I - Erekcja kanoniczna domu zakonnego w Petersburgu jako domu autonomicznego. Założenie Sodalicji Mariańskiej uczennic, studentek oraz pań.
15 VII - Przyjęcie pierwszej na ziemi rosyjskiej urszulanki, s. A. Zaborskiej, do nowicjatu.
1909 14 VII - Śmierć matki - Józefiny Salis-Zizers Ledóchowskiej.
Uzyskanie przez M.U.L. rosyjskiego dyplomu nauczycielskiego.
Kupno 30 hektarowej posiadłości z willą nad Zatoką Fińską i nadanie jej nazwy: Merentähti (Gwiazda Morza).
1910 10 IV - Wyjazd z s. A. Zaborską do Rzymu w sprawach zakonnych.
6 V - Audiencja u Piusa X.
IX - Zapoczątkowanie prywatnego gimnazjum żeńskiego w Merentähti.
1911 6 VIII - M. Urszula usuwa się z Petersburga i osiedla się w Merentähti.
1 XI - Wyjazd do Rzymu.
9 XI - Audiencja u Piusa X. Uzyskanie nadzwyczajnych dyspens ze względu na stosunki w Rosji.
1913 IVI - M. Urszula zapada na zdrowiu i na życzenie Piusa X jedzie do Włoch na odpoczynek do Nettuno nad morzem.
11 VI - Audiencja prywatna u Piusa X.
1914 25 VIII - Nakaz władz carskich opuszczenia imperium.
31 VIII (według kalendarza juliańskiego) - Wyjazd M. U. do Sztokholmu.
IV. W KRAJACH SKANDYNAWSKICH
1915 I - Pierwsze znajomości wśród międzynarodowej inteligencji w Sztokholmie.
11 II - Wiadomość o wyborze o. Włodzimierza Ledóchowskiego TJ na generała zakonu jezuitów.
1 III - M.U. z s. A. Wielowieyską uzyskują małe mieszkanie przy klasztorze ss. Św. Józefa.
- Powstaje tam zaczątek urszulańskiego domu zakonnego.
19 III - Założenie Sodalicji Mariańskiej pań w Sztokholmie.
12 IV - Rozpoczęcie działalności odczytowej na rzecz Szwajcarskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Od kwietnia do grudnia M.U. wygłasza 25 odczytów w: Sztokholmie, Uppsali, Falköping, Göteborgu, Malmö, Lund, Helsinborgu i 10 miejscowościach nadmorskich oraz w Danii - Kopenhadze.
- Sprowadzenie sióstr z Petersburga do Sztokholmu.
- Kontakty z Ellen Key, Wernerem von Heidenstamem, abp. Nathanem Söderblomem, Selmą Lagerlöf i innymi.
V - M.U. z siostrami osiada w zakupionej willi w Södertälje.
15 IX - Otwarcie szkoły języków obcych - "Spräkinstitutet" w Djursholmie.
1916 - Od stycznia wydawanie miesięcznika "Solglimtar" (Promyki słoneczne) dla szwedzkich katolików.
17 I - Cykl odczytów w Danii: Kjöge, Korsor, Odense, Esbjerg, Silkeborg, Aalborg, Aarhus i Horsens oraz w marcu w Kopenhadze.
V - Cykl odczytów w Norwegii: Christiania (Oslo), Trondhjem, Kristiansund, Aalesund, Bergen, Stavanger.
1917 IX - Kupno w Aalborgu willi na ochronę dla sierot po polskich robotnikach. Cykl odczytów w Szwecji i Danii na rzecz sierocińca w Aalborgu.
X - Wydanie książki Polonica.
XII - Zapoczątkowanie pracy w Aalborgu.
1918 - M.U. z siostrami opuszcza Szwecję, instaluje Zgromadzenie w Aalborgu.
10 IX - Otwarcie w Aalborgu szkoły społeczno-gospodarczej.
V. POWSTANIE NOWEJ GAŁĘZI URSZULAŃSKIEJ
1919 11 X - Wyjazd M.U. do Polski w celu przyłączenia Zgromadzenia w Aalborgu do Unii Polskich Urszulanek. Wizyty u kard. Dalbora w Poznaniu i nuncjusza apostolskiego A. Rattiego w Warszawie.
1920 I - Do unii nie dochodzi. M.U. szuka w Polsce domu i pracy dla Zgromadzenia.
11 II - Nabycie posiadłości w Pniewach (szamotulskich).
- Cykl odczytów M.U. w Szwecji i Norwegii na rzecz sierot polskich.
- Otrzymanie od konsula norweskiego Nielsena 20 tysięcy koron na zapłacenie domu w Pniewach.
18 IV - Wyjazd do Rzymu w celu uregulowania spraw Zgromadzenia.
31 V - Audiencja u Benedykta XV.
7 VI - Pismem Świętej Kongregacji Pniewy uznane za dom autonomiczny, pozwolenie na przerobienie Konstytucji z roku 1908 i utworzenie nowej gałęzi urszulańskiej.
8 VIII - Przyjazd M.U. z pierwszą partią sióstr i dzieci z Aalborga do Pniew.
15 VIII - Poświęcenie pierwszej w Polsce kaplicy Zgromadzenia SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
23 IX - Otwarcie szkoły gospodarczej w Zakładzie Św. Olafa w Pniewach.
26 X - Przyjazd nuncjusza A. Rattiego do Pniew.
VI. POCZĄTKI PRACY W POLSCE
1921 - M.U. opracowuje Konstytucje nowego Zgromadzenia.
17 IV - Na zaproszenie pań ziemianek M.U. udaje się do Sieradza, gdzie wygłasza odczyt o pracy nowego Zgromadzenia. Podjęcie decyzji objęcia i odbudowy podominikańskiego klasztoru w Sieradzu.
XI - Otwarcie placówki urszulańskiej w Ozorkowie.
X - Objęcie zakładu opiekuńczo-wychowawczego w Goździchowie (1921-1929).
1922 III - Początek pracy katechetycznej Zgromadzenia w Łodzi.
IV - Objęcie zakładu opiekuńczo-wychowawczego w Otorowie.
24 IV - Dominikanie sporządzają akt darowizny klasztoru sieradzkiego na rzecz Zgromadzenia SS. Urszulanek SJK.
VI - Objęcie zakładu Św. Jadwigi w Poznaniu, ul. Skarbowa 7, internat dla niezamożnych dziewcząt.
22 VI - Powrót ostatniej partii sióstr i dzieci z Aalborga do Pniew.
IX - Rozpoczęcie pracy w Sieradzu.
1923 - Rozbudowa Zakładu Św. Olafa w Pniewach.
21 I - Założenie przez M.U. Sodalicji Mariańskiej Katechetek w Łodzi.
4 VI - Aprobata Stolicy Świętej Konstytucji Zgromadzenia na 7 lat.
- Powstanie domu Zgromadzenia w Łodzi, ul. Czerwona 6.
1924 16 VII - Objęcie zakładu opiekuńczo-wychowawczego w Czarnym Borze pod Wilnem (1924-1946).
28 VIII - Objęcie placówki w Warszawie, ul. Sienna 87. Prowadzenie prywatnej szkoły powszechnej, założenie internatu akademickiego.
11 X - Poświęcenie przez kard. Dalbora Małego Kolegium Piusa X w Pniewach. Rozpoczęcie wydawnictwa "Dzwonek Św. Olafa".
1925 15 II - Objęcie "Domu Św. Jadwigi" w Wilnie, ul. Skopówka 4, internat dla niezamożnych dziewcząt (1925-1945).
- Założenie przez M.U. Krucjaty Eucharystycznej w Polsce.
- Rozpoczęcie wydawnictw: "Hostia" i "Orędowniczek Eucharystyczny".
19 XI - Objęcie III Miejskiego Domu Wuchowawczego w Łodzi, ul. Kopernika 51 (1925-1940).
VII. ROZWÓJ ZGROMADZENIA W POLSCE, WŁOSZECH I FRANCJI
1926 4 III-11 IV - Pobyt M.U. w Rzymie. Starania o założenie tam domu Zgromadzenia.
15 III - Audiencja prywatna u Piusa XI.
28 VIII - Referat M.U. na Kongresie Katolickim w Warszawie.
18 XI - Wizyta ks. prymasa Hlonda w Pniewach.
1927 10-19 III - Pobyt M.U. z s. Zaborską we Francji. Zapoznanie się w Crepey z proponowaną pracą w sanatorium dla dzieci.
19-24 III - Zwiedzanie zakładów urszulańskich w Belgii i Niemczech.
29 V - M.U. w Łodzi na pierwszym w Polsce "Dniu Krucjaty".
15 VI - Audiencja u prezydenta Mościckiego z podziękowaniem za otrzymany 30 kwietnia Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na polu narodowo-społecznym.
25 VI - Odczyt M.U. na Kongresie Eucharystycznym w Inowrocławiu.
22 VII - Wizyta prezydenta Mościckiego z żoną w Pniewach.
15 IX - Otwarcie szkoły społeczno-gospodarczej w Czarnym Borze.
X - Objęcie zakładu opiekuńczo-wychowawczego w Komornikach pod Wieluniem (1927-1941).
29 XI - 19 XII - Pobyt M.U. w Rzymie.
19 XII - Wynajęcie mieszkania na dom zakonny w Rzymie, via Cavour 213.
10 XII - Audiencja prywatna u Piusa XI.
1928 15 V - Założenie placówki urszulańskiej w Bereźnem na Wołyniu (1928-1932).
3 VI - Odczyt M.U. w auli Uniwersytetu Poznańskiego dla kobiet pracujących.
4 - 8 Vi - Pobyt M.U. we Francji w celu obejrzenia proponowanej placówki w St. Leu-la-Foret.
30 VI - Odczyt M.U. na Kongresie Eucharystycznym w Łodzi.
3 VIII - Akt darowizny na rzecz Zgromadzenia placu w Warszawie przy ul. Dobrej, Gęstej i Ks. Siemca.
8 IX - Zapoczątkowanie pierwszego domu zakonnego i pensjonatu dla Polek w Rzymie, via Cavour 213 (1928-1934).
24 XI - Kardynał Hlond z wizytą w internacie na via Cavour.
1929 4 I - M.U. z uczennicami Polkami na audiencji u Piusa XI.
2 III - Kupno parceli przy via Boccea 40 w Rzymie.
17 VI - Erekcja Domu Generalnego w Rzymie.
24 VII - I Kapituła Generalna Na mocy reskryptu Stolicy Apostolskiej kadencja M.U. na stanowisku przełożonej generalnej przedłużona na dalsze 6 lat.
5 X - 27 XII - Pobyt M.U. w Rzymie.
10 X - Audiencja prywatna u Piusa XI, ofiarowanie 20 tomów listów dzieci polskich do Ojca Świętego.
7 XI - Zapoczątkowanie domu Zgromadzenia przy via Boccea 40 (1929-1948).
1930 5-10 III - Pobyt M.U. we Francji w celu zapoznania się z pracą w fabryce sztucznego jedwabiu w Ferrieres.
IV - Powstanie drugiego domu Zgromadzenia w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 2 na Rokiciu.
2 VII - Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę domu akademickiego w Warszawie przy ul. Dobrej, Gęstej i Ks. Siemca.
13-18 VII - Pobyt M.U. z s. Zaborską w Goldenstein pod Salzburgiem na Międzynarodowym Kongresie Zgromadzeń Żeńskich.
21 VII - Zapoczątkowanie pracy sióstr i dziewcząt polskich w fabryce w Ferrieres.
IX - Objęcie prewentorium dla dzieci łódzkich w Arturówku.
13 X - 9 XII - Pobyt M.U. w Rzymie.
6 XI - Audiencja prywatna u Piusa XI, propozycja współpracy w dziele zachowania wiary.
21 XI - Definitywne zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenia.
19 XII - M.U. otrzymuje Krzyż Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości.
1931 26-29 VI - Podróż M.U. na Sycylię w celu obejrzenia proponowanej placówki.
12 VI - W Rzymie kupno za ofiarowane przez Piusa XI pieniądze hotelu "Europa" przy via Regina di Bulgaria na dom akademicki.
7 IX - Początek pracy w nowo wybudowanym domu w Warszawie przy ul. Gęstej 1.
1 X - Początek pracy w "Pesionato Femminile St. Maria Maggiore" przy via Regina Giovanna di Bulgaria 23 (1931-1940).
14 XII - Audiencja prywatna M.U. u Piusa XI.
1932 16 I - Audiencja M.U. u prezydenta Mościckiego w Warszawie.
30 III - M.U. zwiedza baraki bezrobotnych w Primavalle (peryferie Rzymu) i planuje tam pracę Zgromadzenia.
14 IV - Audiencja prywatna M.U. u Piusa XI.
9 VI - Prymas Hlond w Pniewach.
13 VI - Założenie domu Zgromadzenia w Łęczycy.
28 VI - Referat M.U. na Kongresie Eucharystycznym w Radomiu.
5 VII - Rozpoczęcie pracy w Parmenie (Francja).
11 IX - Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Św. Urszuli w Łodzi, przy ulicy Obywatelskiej.
31 X - Audiencja prywatna M.U. u Piusa XI.
X - Objęcie placówki w Równem na Wołyniu (1932-1934).
22 XI - Koncert Paderewskiego w domu akademickim w Rzymie, przy via Regina di Bulgaria.
1933 - Budowa domu Zgromadzenia w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 2.
- Przeniesienie internatu dziewcząt polskich z Ferrieres do Ucel (Francja).
1 IV - Otwarcie domu Zgromadzenia w Zakopanem na Jaszczurówce.
19 V - M.U. w Hruszowej na Polesiu u M. Rodziewiczówny. Planowanie pracy Zgromadzenia na Polesiu.
2 VI - Rozpoczęcie pracy Zgromadzenia na Primavalle w Rzymie, "Casa St. Maria Assunta".
23 VI - Audiencja prywatna M.U. u Piusa XI.
21 VIII - Rozpoczęcie pracy Zgromadzenia w Horodcu na Polesiu.
30 IX - Poświęcenie kościoła Św. Urszuli w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 2.
18 XI - Audiencja prywatna M.U. u Piusa XI.
XII - M.U. przechodzi ciężkie zapalenie płuc.
1934 17 IV - Otwarcie placówki Zgromadzenia w Colli al Volturno (1934-1940).
22 V - Audiencja u prezydenta Mościckiego w Warszawie.
1935 24 VI - M.U. po 49 latach po raz pierwszy w Lipnicy Murowanej w celu założenia tam placówki urszulańskiej.
1 - 4 VII - M.U. w Lubczu nad Niemnem otwiera placówkę Zgromadzenia (1935-1943).
16 VII - II Kapituła Generalna w Pniewach. Wybór M.U. na przełożoną generalną na dalsze 6 lat, sankcjonowany przez Stolicę Świętą.
- Otwarcie placówki misyjnej w Iłosku na Polesiu (1935-1939).
- Otwarcie domu Zgromadzenia w Lipnicy Wielkopolskiej.
9 XI - Audiencja prywatna M.U. u Piusa XI.
1936 2 - 4 III - M.U. w Berlinie u ss. urszulanek.
22 VI - M.U. u ministra Świętosławskiego w sprawie założenia gimnazjum w Lubczu.
5 - 11 IX - M.U. ogląda proponowaną placówke w Saleve (Francja).
IX - Objęcie szkoły powszechnej w Kobryniu (1936-1946).
1937 22 I - Podpisanie aktu darowizny majątku Mołodów (Polesie) na rzecz Zgromadzenia. Objęcie fundacji - 15 VII (1937-1939).
17 IV - W Pniewach uroczystość Złotego Jubileuszu życia zakonnego Matki Urszuli Ledóchowskiej.
- Otwarcie placówki misyjnej w Horodyszczu na Polesiu (1937-1939).
V - Objęcie placówki w Saleve (1937-1942).
10 VIII - Przyznanie M.U. Złotego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej.
9 XII - Odczyt M.U. w Rzymie O kanonizację Królowej Jadwigi.
9 XII - Akt kupna willi przy via Boccea 40 w Rzymie - "Casa dell'Immacolata" (1937-1958).
1938 28 I - Audiencja M.U. u prezydenta Mościckiego z podziękowaniem za Złoty Krzyż Zasługi.
30 V - Kupno domku w Janowie Poleskim na placówke misyjną.
25 VI - Poświęcenie kaplicy w nowo wybudowanym domu Zgromadzenia w Zakopanem na Jaszczurówce.
27 VII - Nuncjusz Cortesi odwiedza placówki urszulańskie na Polesiu.
VIII - Otwarcie placówki misyjnej w Ostrowiu Poleskim (1938-1940).
IX - Rozpoczęcie pracy w Janowie Poleskim.
1939 3 V - Wyjazd Matki Urszuli z Polski do Rzymu.
18 V - Śmiertelna choroba.
25 V - Przyjęcie ostatnich sakramentów świętych.
29 V - Zgon w domu przy via Regina di Bulgaria 23.
1 VI - Nabożeństwo żałobne w bazylice Matki Boskiej Anielskiej i złożenie zwłok w grobowcu Zgromadzenia na Campo Verano.
Źródło: S. Józefa Ledóchowska, "Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej", Pallotinum 1975
Koszalin 2007 | www.urszula.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek