Strona główna
  Życie

  Kanonizacja
  Pisma
  Relacje
  Artykuły
  Książki
  Strony WWW
  O nas
  Kontakt
     

  


ŁÓDŹ

W marcu 1922 na zaproszenie biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego przyjechały do Łodzi trzy siostry i zamieszkały w małym domku (istniejącym do dzisiaj) przy ul. Skorupki 1. Rok później siostry otrzymały bezpłatne mieszkanie przy ul. Czerwonej 6, w kamienicy należącej do właściciela fabryki, Ludwika Geyera. Utworzony tu dom zakonny był w latach 1928-1938 domem centralnym i siedzibą przełożonej centrum łódzkiego, s. Anieli Łozińskiej. W roku 1925 biskup W. Tymieniecki na prośbę Zarządu Miejskiego w Łodzi zwrócił się do matki Urszuli Ledóchowskiej z propozycją objęcia Miejskiego Domu Wychowawczego w Łodzi przy ul. Kopernika 51. Dom prowadziły siostry do grudnia 1939 roku, kiedy to zostały wysiedlone przez Niemców.

W marcu 1930 roku w Rokiciu, na ówczesnych peryferiach Łodzi, powstała placówka urszulańska dzięki darowiźnie dokonanej przez państwa Przybyłów (trzy córki wstąpiły do urszulanek), którzy odstąpili też swój dom z ogrodem przy ul. Obywatelskiej. W latach 1932-1935 urszulanki wybudowały tutaj swój kościół, a w latach 1936-1939 nowy dom zakonny, który od 1938 roku stał się domem centralnym z siedzibą przełożonej s. Anieli Łozińskiej i jej następczyń. W 1940 roku siostry otrzymały od Niemców nakaz opuszczenia domu przy ul. Obywatelskiej, część z nich przeniosła się na ul. Promińskiego 24/26 (obecnie Rydza-Śmigłego) a część na ul. Rzgowską 86, gdzie przebywały do końca 1941 roku. Do tego ostatniego domu siostry powróciły po wojnie w 1948 roku, by opuścić placówkę w latach 1980-tych. W 1975 roku na prośbę biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego siostry objęły małą placówkę przy ul. Retkińskiej 127, na terenie parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Trudno wymienić wszystkie formy pracy i działalności sióstr urszulanek w Łodzi. Już w pierwszym lokalu przy ul. Skorupki 1 siostry zorganizowały mały internat dla katechetek. Siostry z domu przy ul. Czerwonej zajmowały się katechizacją Łodzi, prowadziły przedszkole dla dzieci robotników, organizowały koła Sodalicji Mariańskiej i Krucjaty Eucharystycznej. Po wojnie prowadziły przedszkole, ośrodek katechetyczny, a także organizowały rekolekcje. Obecnie prowadzą Dom Studentek. Siostry z domu przy ul. Kopernika prowadziły bursę dla dziewcząt i zakład wychowawczy dla 140 dzieci. Urszulanki z Obywatelskiej zajmowały się katechizacją, prowadziły przedszkole dla dzieci z rodzin robotniczych, kuchnię dla bezrobotnych dla 800 osób, stołówkę, a także wydawały "Orędowniczka" i inne pisma Krucjaty Eucharystycznej. Po wojnie prowadziły zakład opiekuńczo-wychowawczy dla 50 dziewcząt, dom dziecka "Caritas", świetlicę dla dzieci repatriantów, przedszkole, organizowały rekolekcje, prowadziły gospodarstwo rolne i ogród. Obecnie zajmują się katechizacją, prowadzą przedszkole, dom studentek, świetlicę, oratorium św. Urszuli, organizują spotkania grup młodzieżowych i rekolekcje. Prowadzą też znaną w Łodzi grotę solną z gabinetem rehabilitacji. Siostry z ul. Rzgowskiej prowadziły świetlicę dla 140 dzieci, przedszkole, internat dla studentek i katechetek świeckich oraz Dom Księży Emerytów. Urszulanki z ul. Retkińskiej dzisiaj zajmują się głównie katechizacją.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć


Domek przy ul. Skorupki 1

Domek przy ul. Skorupki 1

Domek przy ul. Skorupki 1

Ul. Czerwona, dom studentek

Ul. Czerwona, dom studentek

Ul. Czerwona, dom studentek

Ul. Czerwona, dom studentek

Ul. Czerwona, dom studentek

Ul. Czerwona, dom studentek

Ul. Czerwona, kaplica

Ul. Czerwona, kaplica

Ul. Kopernika, dom wychow.

Ul. Kopernika, dom wychow.

Ul. Kopernika, dom wychow.

Ul. Obywatelska, dom św. Józefa

Ul. Obywatelska, dom i kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, kościół

Ul. Obywatelska, dom zakonny

Ul. Obywatelska, dom zakonny

Ul. Obywatelska, dom zakonny

Ul. Obywatelska, dom zakonny

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, przedszkole

Ul. Obywatelska, grota solna

Ul. Obywatelska, grota solna

Ul. Obywatelska, gabinet rehabilit.

Ul. Obywatelska, alejka

Ul. Obywatelska, boiska

Ul. Obywatelska, tablica pamiątk.

Ul. Obywatelska, pomnik JP II

Ul. Obywatelska, siostry

Ul. Obywatelska, Matka Boża

Ul. Obywatelska, Matka Boża
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
POWRÓT DO STRONY - GALERIA
Koszalin 2007 | www.urszula.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek